הדף הישראלי

Dalia ad

החיים בסיליקון וואלי נפלאים לא ?

אבל לא פשוטים כאשר זה בא לגידול ילדים

If you have questions, ideas or experiences to share – please, use this page! If you can type in Hebrew – it will “understand.”  As you can see, I did not master this art yet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *